SSE Executive Education

SSE Executive Education är en del av Handelshögskolan i Stockholm och förser organisationer och deras ledare med ny kunskap, nya tankesätt och nya verktyg. I de här annonserna berättar vi om den svenska inkluderande ledarskapsstilen som hyllas allt oftare på den internationella arenan, och att SSE Executive Education rankas som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times.

Alla företag som säljer till andra företag står inför utmaningarna med att fånga och hålla kvar uppmärksamheten hos köparna. Dessutom möter vi bleknande minnen och konkurrenters marknadsföring som ständiga motståndare. Det är en pågående tävlan om mental tillgänglighet, som äger rum inom B2B precis lika mycket som inom B2C. Enligt forskning handlar tävlingen om tre bekanta grenar (nyckelområden): att nå potentiella köpare, att bygga igenkännande för ditt varumärke och att forma budskap som verkligen når fram.

Mockup av annonser för SSE
Mockup av broschyr för SSE