Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet jobbar för att utveckla idrotten segling samt öka intresset för fritidssegling. Förbundet vill att fler ska kunna få ta del av den fantastiska sporten segling och man hjälper klubbar runt om i landet att öka tillgängligheten med konceptet SSF Seglarskola. Vi stöttar med marknadsföringsmaterial i tryckta och digitala kanaler.

Web_seglarförbundet_2700
Mockup av foldrar för Seglarförbundet