QQM

QQM är en prisbelönt svensk hedgefond. Affärsidén är att bedriva systematisk förvaltning, baserad på kvantitativa analysmodeller. Modeller har tagits fram med stöd av akademisk forskning och etablerade ekonomiska principer. Vi har vidareutvecklat fondbolagets visuella identitet samt kreerat och producerat webbsidor och presentationsmaterial.

Hedgefonder är vanligtvis inriktade på erfarna och sofistikerade investerare på grund av deras komplexitet och riskprofil. Några vanliga målgrupper för hedgefonder är personer som har en betydande mängd kapital att investera, stora institutioner som pensionsfonder, försäkringsbolag och liknande, professionella förvaltare av förmögenheter samt kapitalplacerare med hög risktolerans.

Laptop och smartphone som visar QQM:s webbplats