Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd. Inom myndigheten finns även organisationen för Distriktsveterinärerna.

Vi har utformat och producerat broschyrer, rapporter, annonser, utställningar, nyhetsbrev, illustrationer, logotyper, presentationer med mera. Här är det viktigt med pedagogik och tydlighet, och att förmedla Jordbruksverket identitet och värderingar i alla enheter.

Kommunikation från statliga myndigheter bör såklart också ha ett tydligt syfte och vara väl avvägd, med respekt för skattebetalarnas pengar.

Mockup av Jordbruksverkets broschyrer
Mockup av Jordbruksverkets redovisningar
Mockup av skolmjölksaffisch