Danske Bank Sverige

Danske Bank är Sveriges femte största bank och en utmanare bland storbankerna. Vi har hjälpt banken kommunicera sina rådgivningstjänster, expertis och finanslösningar med syftet att privatpersoner, familjer, företag och organisationer ska kunna förverkliga sina ambitioner och sin potential.

En viktig del i arbetet har varit att använda bankens visuella element för att visa bankens särpräglade identitet. Den visuella identiteten är utvecklad i Danmark och innehåller färger, typografi, taglines, layout, symboler, bildmanér och mönster.

Begreppet "distinctive assets" inom evidensbaserad marknadsföringsforskning syftar bland annat på visuella element som kan förstärka ett varumärke på många olika sätt. Dessa kan både knyta samman annonser över olika medieplattformar och utgöra en konstant grund som tillåter variation i designen. Detta möjliggör att styrkorna i varje enskilt medieformat kan utnyttjas fullt ut.

Mockup av 3 postrar för Danske bank
Mockup av tre rollups för Danske Bank
Mockup av broschyrer för Danske Bank