Danske Bank Sverige

Danske Bank är Sveriges 5:e största bank med 170 000 privatkunder 32 000 företagskunder. Sedan 2005 kreerar och producerar vi produktkommunikation och kampanjer baserade på riktlinjer från moderbolaget. Med hjälp av olika kompetenser och digitala verktyg för reklamproduktion garanterar vi hög kvalitet, effektiva processer och snabb hjälp.

Mockup av 3 postrar för Danske bank
Mockup av tre rollups för Danske Bank
Mockup av broschyrer för Danske Bank